HVA ER MENTAL TRENING?

HVA ER MENTAL TRENING?

mental trener

Vi kan sammenligne mental trening med styrketrening eller kondisjonstrening. For å bli sterkere må vi trene mer eller løfte tyngre, for å løpe raskere eller lengre må vi løpe slik at kondisjonen blir bedre. Det samme gjelder for det mentale, våre tanker og følelser. Dersom du ønsker økt selvfølelse, sprenge personlige rekorder, bryte barrierer, skifte fokus må du trene mentalt regelmessig. Om du ønsker å komme ut av eksamensangsten, eller vil håndtere stresset på jobb på en bedre måte, slutte å røyke, få bedre vaner, leve et bedre liv- ved regelmessig mental trening vil du kunne få til det du ønsker!  

Mental trening vil også bidra til økt arbeidsglede, livsglede og gi en høy livskvalitet. Jeg som mental trener vil bruke den første timen på å bli godt kjent med deg, og sammen finne riktig verktøy som du trenger for å komme dit du vil. Jeg vil være din sparringspartner og bevisstgjører. Sammen skal vi trene og jobbe mot dine drømmer og målsettinger! 

mental trener

Vi kan sammenligne mental trening med styrketrening eller kondisjonstrening. For å bli sterkere må vi trene mer eller løfte tyngre, for å løpe raskere eller lengre må vi løpe slik at kondisjonen blir bedre. Det samme gjelder for det mentale, våre tanker og følelser. Dersom du ønsker økt selvfølelse, sprenge personlige rekorder, bryte barrierer, skifte fokus må du trene mentalt regelmessig. Om du ønsker å komme ut av eksamensangsten, eller vil håndtere stresset på jobb på en bedre måte, slutte å røyke, få bedre vaner, leve et bedre liv- ved regelmessig mental trening vil du kunne få til det du ønsker!  

Mental trening vil også bidra til økt arbeidsglede, livsglede og gi en høy livskvalitet. Jeg som mental trener vil bruke den første timen på å bli godt kjent med deg, og sammen finne riktig verktøy som du trenger for å komme dit du vil. Jeg vil være din sparringspartner og bevisstgjører. Sammen skal vi trene og jobbe mot dine drømmer og målsettinger! 

DETTE GJØR JEG SOM MENTAL TRENER :  

  • Den første timen bruker vi på å bli kjent. Det er viktig for meg at vi begge kjenner på god kjemi.   
  • Videre forteller du meg om dine utfordringer, ønsker, målsettinger eller drømmer.  
  • For at vi skal komme dit du ønsker må vi finne/hente frem dine VERDIER. Hva er det som er viktig for deg livet, og hvorfor. Vi skal finne mening bak målene dine, for å så finne ut hvordan komme dit.   
  • Et av mine verktøy er å bli bevisst/ sette fokus på din INDRE DIALOG. Hva sier du til deg selv, hvordan snakker du til deg selv? Dette er ikke enkelt, med det er mulig å endre tankene dine. DU har valget.   
  • VISUALISERING/ Mentale bilder.  Vår hjerne er helt fantastisk på mange måter. Dersom vi ønsker å hente frem en følelse kan vi få dette til ved å tenke på en situasjon hvor den følelsen var sterk. Hvilken følelser hadde du når du presterte best, hvilken tilstand hadde du da? Ved visualisering lager vi eller henter frem bilder av oss selv i en ønsket situasjon. Gjør vi dette mange nok ganger vil hjernen huske dette og videre bidra til automatiske gode valg frem mot målet ditt. Visualisering er et av mental treningens viktigste verktøy når det kommer til prestasjoner og dine ønsker for fremtiden.   
  • HOLDNINGER/ ATTITUDE er også et viktig fokusområde for mennesker som ønsker fremgang/ utvikling. Her vil jeg hjelpe deg med sette livet ditt i perspektiv og ha fokus på kontraster.    

Utfordringen er å GJØRE endringer, skifte fokus og tenke nytt. Men det er MULIG. Litt er mye og få rette valg kan gjøre en stor endring på sikt. 

Jeg har studert mental trening til sammen 2,5 år via lederhøyskolen i Sverige- Uneståhl Education. Jeg har utført:   

  1. “Personal development through Mental Training”
  2. “Linciensed Mental Trainer, 360 days of Mental Training and various projects” 

Dette tilsvarer 30 + 30 ECTS ( Bologna University Points)   

Lisensen/ sertifiseringen gir en trygghet både for deg og meg. Utover lisensen min har jeg praktisert mental trening i 8 år. Det finnes ingen quick fix, men jeg kan love deg en fantastisk reise og varig utvikling!

Kine Enersen

lmt-logo